صفحه اصلی  |  حمایت مالی   |   حضور در همایش  |  حضور در کارگاه تخصصی  |  حضور در نمایشگاه   |  نقشه نمایشگاه   |  فرم ثبت نام |  پوستر همایش
 

 

به منظور عرضه توانمندی ها، دستاوردهای پژوهشی و انتقال تجارب موجود در حوزه علوم و فناوری (قیر) و صنایع وابسته، نمایشگاه ویژه ای در محل همایش برگزار می گردد.

هزینه اجاره هر مترمربع غرفه


در صورت ثبت نام تا 15/4/87 در صورت ثبت نام بعد از 15/4/87
000/200/1 ریال 000/400/1 ریال


* جانمایی غرفه ها از تاریخ 1/7/87 و بر اساس اولویت ثبت نام انجام می گردد.


شرایط ثبت نام


* تکمیل و ارسال فرم ثبت نام به دبیرخانه اجرایی.(فرم ثبت نام)
* پرداخت هزینه مربوطه طی یک فقره چک در وجه پژوهشکده صنایع رنگ و یا ارسال فیش واریز شده مبلغ مذکور به حساب شماره 15/1297 نزد بانک مرکزی بنام پژوهشکده صنایع رنگ (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی)، حداکثر یک هفته پس از ارسال فرم ثبت نام.

Copyright ©2008 Bitumen 2008 Conference
Designed by: P. Sadri